Support

Zakres gwarancji:

 • Narzędzia marki Wipcool objęte są gwarancją w przypadku zakupu od autoryzowanego dystrybutora. Gwarancja wynosi od 12 do 24 miesięcy od daty zakupu, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od pierwszej sprzedaży w Polsce przez firmę 4REF sp. z o.o.

Jak zgłosić reklamację:

 • Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy składać za pośrednictwem dedykowanego formularza na naszej stronie internetowej.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia:

 • Dowód zakupu.
 • Wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie.

Wyjątki od gwarancji:

 • Części urządzenia zużywające się naturalnie.
 • Uszkodzenia wynikłe z przyczyn zewnętrznych, np. katastrof naturalnych.
 • Produkty naprawiane lub modyfikowane przez osoby nieuprawnione.

Rozpatrzenie zgłoszenia:

 • Standardowy czas rozpatrywania zgłoszeń to 14 dni roboczych. W przypadkach wymagających dostawy części zamiennych czas ten może się wydłużyć do 28 dni roboczych.

Koszty przesyłki:

 • W przypadku uznania reklamacji, koszty przesyłki pokrywa firma 4REF sp. z o.o. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, koszty przesyłki pokrywa klient.

Odpowiedzialność:

 • Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z usterki produktu.

Porady eksploatacyjne:

 • Aby uniknąć potencjalnych problemów, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi oraz regularnej konserwacji narzędzi.
 • Zanim zgłosisz reklamację, sprawdź nasze Pytania i odpowiedzi.